Vastaava.fi logo

Rakennuksen lopputarkastus

Lopputarkastus takaa rakennuksen turvallisuuden

Lopputarkastuksen tehtävä on ennen kaikkea taata, että rakennus on turvallinen käyttää ja että tehdyt ratkaisut täyttävät rakennusajankohdan vaatimukset ja määräykset. Jos lopputarkastus jäänyt tekemättä voi vakuutusyhtiö evätä korvaukset rakennuksen vaurioituessa.

Lopputarkastus on tehtävä viimeistään viiden vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin rakennuslupa on myönnetty, jos jostain syystä tarkastus jäänyt tekemättä voimme hoitaa sen myös jälkikäteen. Loppukatselmusta varten tarvitset ainakin seuraavat asiakirjat:

  • Sähkötarkastuspöytäkirja
  • Ilmanvaihdonsäätöpöytäkirjat
  • Sijaintikatselmuspöytäkirja
  • Vesi- ja viemärityön tarkastuspöytäkirjan
  • vastaavan työnjohtajan tarkastuspöytäkirjan
  • Savuhormin ja tulisijojen tarkastuspöytäkirjan
  • Viralliset piirustukset ja lupapäätös rakentamisesta

Rakennusvalvontaa vuodesta 1998

Olen työskennellyt rakennusalalla yli 25 vuoden ajan. Matkan varrella on nähty kaikki kompastuskivet mitä rakennusprojektiin voi tulla ja vuodet ovat opettaneet näkemään tilanteet ennakolta, jolloin rakentaminen on sujuvaa ja rahaa säästyy ja työmaa etenee kuten pitääkin.

Perusteellinen lopputarkastus takaa, että rakennus on turvallinen ottaa käyttöön ja jotta siellä voidaan viettää rakennuslaadun suhteen huolettomia elinvuosia. Suoritan rakennusten lopputarkastukset pääsääntöisesti Seinäjoella ja lähialueella.

Mitä lopputarkastuksessa käydään läpi?

Lopputarkastuksessa käydään lukuisia eri osa-alueita läpi, joihin kuuluu mm.

Rakenteellinen turvallisuus

Varmistetaan, että rakennus on rakenteellisesti turvallinen ja kestävä. Rakennuksen on kestettävä kuormitukset, sääolosuhteet ja mahdolliset hätätilanteet.

Paloturvallisuus

Tarkistetaan, että rakennuksessa on asianmukaiset palo- ja savunpoistojärjestelmät sekä palon leviämisen estämiseen liittyvät ratkaisut.

Sisäilman laatu

Arvioidaan, että rakennuksessa on riittävä ilmanvaihto ja ilmanlaatu on hyvä, jotta asumisesta tai työskentelystä rakennuksessa ei aiheudu terveyshaittoja.

Sähköturvallisuus

Tarkistetaan sähköasennukset ja -järjestelmät varmistaen, että ne ovat turvallisia ja täyttävät sähköturvallisuusstandardit.

Vesi- ja viemärilaitteet

Arvioidaan, että vesijohto- ja viemäröintijärjestelmät ovat turvallisesti asennettuja ja noudattavat vaadittuja standardeja.

Ota yhteyttä


Tarvitsetko vastaavaa työnjohtajaa ja pääsuunnittelijaa rakentamiseen?

Tarjoan kokonaisvaltaista palvelua rakentajalle. Toteutan tarvittaessa hankkeeseesi pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtävät.