ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS
Asuntokaupan yhteydessä kannattaa aina suorittaa puolueeton kuntotarkastus.

Kuntotarkastus ja sen jälkeinen raportti antaa tietoa rakennuksen ikääntymiseen liittyvistä korjaus- ja huoltotarpeista ja kertoo rakennuksen yksilöllisistä riskipaikoista ja virheistä.

Kuntotarkastus ei poista myyjän vastuuta kaupanteon jälkeen ilmi tulleista virheistä, vaan se on keino kertoa ostajalle kohteen yleiskunnosta. Asunnon tai kiinteistön piilevät virheet eivät välttämättä tule tavanomaisessa tarkastuksessa esiin, ja tarpeen vaatiessa voimme ennen kaupantekoa tehdä myös perusteellisemman tutkimuksen talon oletettuun riskipaikkaan, kuten pesutilaan.

MIKSI KUNTOTARKASTUS?

Asiantuntijan suorittama kuntotarkastus pitää osapuolet tyytyväisinä myös kaupan jälkeen. Vuonna 1997 voimaan tullut maakaarilaki ohjaa Suomessa tehtäviä kiinteistökauppoja. Laki määrittää kiinteistön laadulliset virheet myyjän vastuuksi viideksi vuodeksi. Ennen kauppaa havaitut puutteet ovat monesti neuvoteltavissa, mutta jälkeenpäin löydetyt viat ajavat osapuolet helposti pitkiin ja kalliisiin riitoihin. Vastaava.fi kautta tilattu kuntotarkastus ennalta ehkäisee tämän ja pitää kaupan osapuolet tyytyväisinä myös kaupan jälkeen.

Mitä kuntotarkastus käytännössä tarkoittaa:

  • Kuntotarkastuksessa käydään ammattitaitoisesti läpi kiinteistön tila ja sen mahdolliset puutteet
  • Tarkastuksesta toimitetaan puolueeton ja selkokielinen raportti
  • Tarkastus ohjaa uutta nykyistä ja uutta omistajaa hallittuihin ja oikea-aikaisiin korjauksiin
SELKEÄ JA PUOLUEETON KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

Monesti rakennuksessa on pitkäaikaisen omistajan (myyjän) mielestä ominaisuuksia, joiden kanssa on totuttu elämään. Uusi omistaja (ostaja) saattaa mieltää kyseiset "ominaisuudet" virheiksi, varsinkin jos myyjältä on jäänyt ne mainitsematta. Lisäksi lähes kaikissa vanhoissa rakennuksessa on eriasteisia puutteita tai vaurioita. Tarkastusraportissa tuodaan esille kiinteistöstä havaitut asiat puolueettomasti ja selkokielisesti, jotta raportin lukija saisi muodostettua selkeän käsityksen kiinteistön todellisesta kunnosta.

LAADUKAS KUNTOTARKASTUS

Kuntotarkastuksen ansiosta myyjän ei tarvitse pelätä ostajan reklamaatiota kiinteistön kuntovastuusta lain määrittämään viiteen vuoteen. Kumman sinä valitset: suuren, vanhan ja rutinoituneen yritysketjun, joka lähettää kuntotarkastajaksi sen kuka sattuu olemaan vapaana vai ajan tasalla olevan paikallisen yrityksen?

YTM-KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEISENÄ TOIMINTAMALLINA

Suoritus- ja tilaajanohje -toimintamallin kehityshankkeessa on ollut mukana mm. ympäristöministeriö, kuluttajavirasto, tekninen korkeakoulu ja Suomen kiinteistövälittäjäliitto. Kiinteistövälitystä ohjaava "hyvä välitystapa" suosittelee välittäjiä ohjaamaan kaupan osapuolet tilaamaan YTM-mukaisen kuntotarkastuksen, jos kaupan osapuolet katsovat kuntotarkastuksen tarpeelliseksi.

NEUVOJA JA OHJEITA KUNTOTARKASTUKSEN TILAAJALLE

1. Vaadi aina, että tarkastuksesta tehdään kirjallinen sopimus.
2. Varmista sopimuksesta, että tarkastus tehdään yhteisen YTM-toimintamallin mukaisesti.
3. Varmista, että tarkastajalla on kokemusta, ei ainoastaan yrityksellä.
4. Selvitä kuuluuko tarkastukseen tarvittaessa myös rakenteiden avaukset.

Kuntotarkastajan valinta

Asuntokaupan kuntotarkastajan tutkinnon suorittaneilla tarkastajilla (AKK-tarkastaja) on vähintään teknikkotason peruskoulutus sekä laaja alan työkokemus. Tarkastus tehdään ohjeiden mukaisesti. AKK-tarkastajat löytyvät Kiinteistöalan Koulutussäätiön rekisteristä. Muita pätevyystutkinnon suorittaneita ovat kuntoarvioija (PKA) ja pätevöitynyt kosteudenmittaaja (PKM). Asuntojen kuntotarkastuksia tekevät myös esim. Keskuskauppakamarin tarkastuksiin hyväksytyt tavarantarkastajat (HTT).

Hyvää tietoa kuntotarkastuksesta löytyy myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta sekä asumisterveysliiton verkkosivuilta.

Kysy tarjous
Haluatko tarjouksen asunnon tai kiinteistön kuntotarkastuksesta?
Soita meille tai pyydä kirjallinen tarjous sähköpostitse.
Soita meille!
p. 040 482 6920
Kaikki oikeudet pidätetään © Vastaava.fi 2019
Mekin käytämme evästeitä.
Tallennamme vain tarjouspyyntöjen mukana lähettämäsi henkilökohtaiset tiedot.
Ok, selvä juttu!
Close
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website